Terapie Reiki

Programări la 0723377860,

inclusiv  la distanţă.

O şedinţă de terapie prin reiki  umple golurile lăsate de traume, nivelează asperităţile din câmp, îndepărtează aspectele negative (inclusiv gânduri), şi în general  creează o stare de bine şi relaxare, detoxifică şi purifică corpul, chakrele, elimină blocajele energetice, diminuează efectele adverse ale medicamentelor, creşte vibraţia energetică, aduce bucurie, pace interioară şi echilibru, creşte intuiţia, creativitate, gândirea logică şi clară.

Atenție!!! REIKI este o terapie alternativă.

Această formă de terapie, un adevărat ritual de vindecare, se bazează pe capacitatea reiki de a transcende spaţiul şi timpul şi de a ajuta persoana să se armonizeze, să facă „pace” cu propria persoană.

Principalele etape ale unui tratament, nu universale, însă de cele mai multe ori un ghid util, constă în abordarea unei persoane aşa cum ne-am dori noi înşine să fim trataţi. Ca regulă generală, de care este necesar să ţinem cont în acesta abordare, etapele terapiei încep mult înainte de a ne întâlni cu persoana cu care vom lucra. Astfel, mai întâi ne vom pregăti cu ce ştim, vom crea un spaţiu ambiental în încăperea unde va avea loc întâlnirea, şi vom ridica vibraţia acestuia pentru a spori eficienţa terapiei.

În funcţie de domeniul în care s-a produs evenimentul traumatic se poate alege o succesiune sau alta de proceduri.

Terapia Reiki ajută la normalizarea acestor anomalii, modificări structurale ale câmpurilor energetice, în timpul terapiei având loc umplerea. Când este îndepărtat un blocaj, persoana simte uneori o senzaţie de rece. Când este topit sau ars, o senzaţie de fierbinte.

Odată ce Ki-ul curge natural, organele fizice şi țesuturile sunt apoi capabile să termine procesul de vindecare. Reiki schimbă calitatea şi densitatea energetică a acelor învelişuri.

Vorbiţi ceva timp cu persoana înainte, pentru a stabili o relaţie cu acesta şi pentru a decide care este rezultatul pe care doriţi să îl obţineţi în urma acestei şedinţe de tratament. Angajaţi persoana într-o discuţie cu privire la stabilirea obiectivelor personale.

Explicaţi-i ce înseamnă Reiki, arătaţi-i care sunt poziţiile mâinilor, modul cum este eficient sa trimitem energie şi răspundeţi la întrebările pe care vi le pune persoana.

Este de dorit să nu se insiste în detaliile problemei, este posibil ca acestea să nu fie relevantă şi să afecteze actul terapeutic.  Vor apare pe parcurs, ca informaţie,  cauzele ascunse ale afecţiunii, pe măsură ce vibraţia va creşte şi se vor elibera gradat.

Înainte de începerea tratamentului, cereţi persoanei să închidă ochii şi să se relaxeze, să mediteze, să mulţumească şi să fie deschis tuturor energiilor vindecătoare ce vor veni spre el/ea. Mai puteţi să cereţi persoanei să se concentreze asupra sa şi să accepte orice senzaţie plăcută ce apare şi să lase deoparte toate necazurile.

Pentru cei care sunt reticenți în a accepta prezența terapeutului cu ochii închiși si se simt jenați de faptul ca nu știu ce urmează, o idee bună este să le oferim posibilitatea de a ține ochii deschisi și să ne urmărească mișcările intr-o oglindă. Le crește încrederea în persoana care face tratamentul reiki si pe măsură ce se relaxează vor închide ochii în mod natural.

Etapele unei sesiuni de terapie

Idealul succesului în activitatea de terapeut este ca persoana care ţi-a cerut ajutorul să plece de la tine complet vindecată şi mulţumită. Este cea mai bună alegere când te gândeşti să apelezi la un „Lucrător în Lumină”, vindecător sau terapeut de terapii complementare.

În practică, în afară de cazurile unde se petrec minuni şi persoana se vindecă pe loc, orice tip de terapie, alopată sau complementară, mai ales la cele în care se lucrează cu energie, afecţiunile se ameliorează pe măsură ce pacientul înţelege care este rolul său în Univers şi îşi ridică nivelul de conştiinţă suficient de mult ca să depăşească vibraţia cauzei de unde a provenit problema de la bun început.

O şedinţă ideală de absolut orice tip de terapie începe prin armonizarea şi cunoaşterea celor două persoane implicate, terapeutul şi pacientul. Cu atât mai mult la terapiile energetice este nevoie de o perioadă de adaptare a biocâmpurilor, de interacţiune de la suflet la suflet, pentru a se crea legăturile temporare necesare transferului de energie de la sursă prin palme şi corpurile subtile ale terapeutului la zona din aura pacientului care are nevoie la momentul ACUM.

 Contactul Energetic și Purificarea

Se poate măsura radiestezic, sau cu alte metode….. citiri astrale, ascultarea corpului, starea de sănătate sau blocajele existente, un proces similar celui de anamneză de la medicină alopată, în care se notează istoricul şi evoluţia afecţiunii şi cauzele posibile ale apariţiei.

Apoi, după metoda şi abilităţile fiecăruia, în logica Luminii se trece la îndepărtarea oricăror elemente negative. Fie că este vorba de purificarea aurei prin diferite mijloace…. energie, fumigaţii, discuţii de conştientizare, schimbarea paradigmei sau alte căi prin care devenim mai uşori şi mai liberi, fie că se lucrează cu îngeri, arhangheli, entităţi superioare benefice, maeştrii înălţaţi, la toate se cere şi se invocă îndepărtarea şi anihilarea blocajelor energetice.

Această etapă este necesară în majoritatea terapiilor complementare însă la Reiki se face mai întâi purificarea spaţiului destinat terapiei şi abia apoi se începe terapia.

Etapa de Vindecare

Etapa cea mai importantă este terapia propriu-zisă în care fiecare terapeut are stilul propriu de lucru cu sistemul de vindecare ales şi se organizează după cum s-a obișnuit. Unii intră direct în Lumea Invizibilă şi cer, sau invocă, venirea energiilor de vindecare, alții se activează, se conectează cu Energiile Sursei şi lasă să curgă spre pacient ceea ce se primește și ceea ce este destinat să ajungă.

Elementele folosite sunt diverse, de la lucrul cu entităţi benefice, trimiterea de energie directă către pacient, până la sisteme de vindecare elaborate care au nevoie de algoritmi şi metode specifice fiecărei afecțiuni sau blocaj.

În prima fază a terapiei trebuie conectat pacientul la Sursa de Lumină. După ce legătura cu Sursa de Lumină a fost stabilită, poate fi direcţionată oriunde energia în corpul pacientului. Este indicată direcţionarea energiei pe canalul principal şi pe picioare până la tălpi.

Apoi pacientul se umple de Lumină (expresie care semnifică direcționarea energiei) începând cu zonele capului, gâtului, pieptului, până jos la picioare. Lumina reface structurile energetice afectate şi în acelaşi timp îndepărtează energiile şi entităţile negative din corpul pacientului rămase după purificarea iniţială.

Se deschid cele şapte chakre principale, chakrele organelor afectate sau bolnave şi chakrele picioarelor pentru ca energiile reziduale să se poată scurge în pământ. După deschiderea chakrelor, se curăţă cu ajutorul palmelor energiile neplăcute sau străine ce ies prin acestea și legăturile create de alte persoane în acestea.

Ceea ce se adună folosind palmele se aruncă în dimensiunile inferioare. Se invocă ajutorul îngerilor şi al arhanghelilor vindecători. Se activează toate simbolurile de vindecare, dacă sistemul permite,  pe zonele cu probleme, energiile lor fiind foarte utile în terapie şi odată cu ele primind şi ajutorul îngerilor vindecători.

Alinierea chakrelor şi a biocâmpurilor. Chakrele pot fi deplasate de pe axa normală, ceea ce duce la dezechilibre mari. La fel se întâmplă şi în cazul biocâmpurilor de protecţie, acestea putând fi desincronizate între ele şi faţă de verticala corpului.

Una dintre principalele puncte ale terapiei este curăţarea şi refacerea sufletului pacientului. Pentru aceasta se activează toate simbolurile Reiki cunoscute pentru vindecarea sufletului. Se utilizează şi energia Mahatma ce se emite prin palme către sufletul pacientului. Apoi se reface sufletul folosind tehnicile cunoscute şi specifice fiecărui sistem în parte.

Pentru unii este suficient să ştie că că emisia mental-emoțională activează vindecarea, pentru alţii este bine să vizualizeze aura pacientului şi să „lucreze” până când simt că au terminat sau că biocâmpurile devin strălucitoare.

Sunt metode elaborate de refacere cum ar fi cele şamanice în care pacientul este condus, ghidat, într-o meditaţie de tip călătorie în care el însuşi descoperă care sunt părţile de suflet lipsă şi le invocă pentru a se reuni cu matricea originală a sufletului nemuritor cu care a ajuns pe Pământ.

Sau se consideră că părţile de suflet lipsă sunt de fapt cuante de lumină, pe care cei care „văd” în astral le percep ca mici lumini strălucitoare care se alipesc, pe măsură ce procesul terapeutic se desfăşoară, la oul de energie format, în jurul corpului fizic, din raze de lumină.

Încheierea  terapiei

La finalul terapiei chakrele vor fi reglate, condiţionate, să funcţioneze la parametrii optimi din punct de vedere Divin şi se trece la sigilarea procesului de terapie. Etapă care se constituie de obicei prin închiderea spaţiului sacru destinat terapiei, închiderea aurei pacientului sau alte tehnici de sigilare şi protecţie pentru a se păstra energia trimisă în timpul terapiei şi a-și menține efectele până la următoarea şedinţă.

MihaiB