Ce sunt Chakrele

Au un rol esenţial în construcţia corpului nostru de Lumină. Fiecare din ele generează un câmp energetic. Sunt responsabile de conectarea noastră cu energiile cosmice. Au rol de filtru şi catalizator al acestora. Chakrele sunt discuri rotitoare de energie care crează legătura dintre noi şi restul lumii. Asigură „alimentarea” cu Lumina (energie cosmică) din Univers specifică fiecărei componente din copul nostru, fie că vorbim de partea vizibilă din noi, oase, muşchi, organe sau sistemul nervos, limfatic,…, fie că ne referim la zona energetică, suflet, spirit şi ce mai avem în noi.

Cu cât chakrele sunt mai „curate”, purificate şi mai deschise, cu atât corpul fizic va fi mai energizat şi va funcţiona mai bine. Ele se rotesc în sensul invers acelor de ceasornic, unele. Proiecţiile lor de pe spate este evident că se rotesc în sensul acelor de ceas. Însă mai există cazuri în care anumite chakre funcţionează bine în ambele sensuri. Depinde de activităţile depuse şi de predispoziţia nativă. Acestea sunt destul de rare.

Cuvântul chakra înseamnă „roată” în sanscrită. Termenul aparţine tradiţiei orientale însă întâlnim noţiuni asemănătoare şi în alte culturi. În tradiţia ebraică studiul cabalei vorbeşte despre arborele sefirotic. Medicina tradiţională chineză şi japoneza studiază centrii de acupunctură şi meridianele prin care circulă fluxul energetic, care de fapt sunt tot asemănătoare chakrelor însă mult mai mici. Şi centrii principali de care tot auzim sunt incluşi cumva în sistemul lor de referinţă.

Fiecare chakră are o frecvenţă unică, pe care o percepem, cei care văd în astral, printr-o culoare a curcubeului. De unde şi denumirea mnemonică de ROGVAIV, care ne face să ţinem minte mai uşor nu numai culorile curcubeului, ale chakrelor, ci şi ordinea acestora. Începând de la baza coloanei la vârful capului.

Traumele şi pierderile din viaţa noastră lasă în urmă reziduuri ce pot împiedica funcţionarea optimă a chakrelor. Procesul prin care apare un blocaj al chakrei, este analog unui motor ale cărui pistoane sunt blocate în ulei expirat și vâscos.. Chakrele adună energii statice şi încep să se învârtească lent, astfel încât nu mai avem energie şi devenim uşor iritabili sau deprimaţi. În cele din urmă, cu cât ele se închid mai mult, sistemul nostru imunitar cedează. Atunci când rezervele noastre de energie devin toxice, chakrele transportă aceste toxine înspre sistemul nervos central şi ne îmbolnăvim. 

Sunt destul de multe teorii despre influenţa funcţionării în bune condiţii a chakrelor asupra vieţii noastre. Majoritatea celor care dau informaţii detaliate despre ele sunt persoanele care se dedica spiritualităţii şi proceselor de vindecare, gen medicină complementară. Majoritatea acestora au reuşit să îşi dea seama în practica lor că dacă una sau alta dintre aceste chakre este afectată ni se schimbă şi comportamentul. La fel ca oriunde în lume legătura dintre modul cum percepem realitatea şi cum reacţionăm la ea şi sistemele noastre energetice funcţionează în ambele sensuri.

Astfel dacă ne simţim îngrijoraţi de exemplu de o anumită acţiune din viitor şi nu ne putem detaşa de rezultat vom ajunge să repetăm modul neplăcut în care ne-am simţi prima dată doar că din ce în ce mai amplificat. Cu anxietatea crescută chiar vom refuza să trecem prin tot acel proces, deşi ştim că o schimbare infimă va duce la un rezultat pozitiv. Şi totuşi ne este teamă. Nu numai că s-a imprimat în subconştient această teama de a mai ajunge în situaţia respectivă dar chiar şi câmpurile energetice se retrag din ce în ce.

După ce începem să avem activităţi care ne plac şi ne reuşesc din prima, ne vom bucura mai mult şi anxietatea scade. Iar câmpul energetic se extinde şi descoperim că avem acces la mai multe resurse. Procesul invers ar fi să ne gândim de la început că activitatea respectivă poate fi executată fără probleme dacă una din chakrele responsabile de abilităţile necesare ar fi activată mai intens. Şi vom trece peste momentul în cauză fără a mai experimenta nesiguranţă şi frică. Căci suntem cumva deasupra acestor neplăceri.

Uneori ne simţim pierduţi sau dezorientaţi în relaţiile cu ceilalţi sau chiar când efectuăm o activitate plăcută care ne oferea satisfacţie în trecut. Şi nu înţelegem de ce şi-a pierdut din savoare. Uneori este munca care ni se pare o rutină fără sens deşi, la un moment dat, puneam pasiune. Alteori am crezut mult timp în scopul şi destinul nostru şi constatăm că ne îndreptăm în altă direcţie. Toate aceste schimbări de dispoziţie sunt generate de activitatea chakrelor.

Dacă sunt două sau trei sunt afectate ne trezim că avem pofte din cele mai diverse sau ne interesează busc un alt domeniu al vieţii. De obicei o tentaţie distructivă. Cu cât sunt mai echilibrate, aceste vortexuri de energie au tendinţa să ne plaseze pe un drum evolutiv. Şi constatăm, fără a ne propune conştient, deşi ne dorim aceasta, că începem să fim înconjuraţi de persoane armonioase care la rândul lor caută să se auto descopere.

Creşterea naturală a personalităţii noastre se face atunci când înţelegem că pe lângă igiena corpului fizic, a transcenderii emoţiilor negative sau a progresului mental, avem nevoie şi de o purificare constantă a câmpurilor energetice şi implicit a chakrelor. Este la fel de adevărat că fiecare gând pozitiv către un anumit subiect său fiecare deprindere nouă învăţată schimbă şi calitatea chakrei care ajută. O schimbare în comportament, o nouă trezire la realitate, modifică chakra aferentă domeniului pe care s-a făcut schimbarea.

Deşi nu conştientizam încă existenţa acestor chakre, ele se schimbă zilnic odată cu noi. Dacă ne dăm seama că avem un fel de a fi, o personalitate aparte în mulţime, pentru că şi semnăturile chakrelor sunt unice atunci avem ocazia să schimbăm ce ne dorim. Ne putem da seama dacă cumulul de factori de pe fiecare ne dă şi modul cum reacţionăm la diferite situaţii. Şi atunci, prin” revers engineering”, putem influenţa o chakra sau alta instalând obiceiuri noi. Şi sentimente. Depinde de credinţa fiecăruia că este atras mai mult sau mai puţin de o zonă din dezvoltarea personală.

Chakrele se pot măsura radiestezic, cu ansa, în procente, sau cu pendulul, vizual. Uneori nu dispunem decât de noi înşine pentru a recunoaşte că ceva merge în direcţia mai puţin plăcută. Şi clar determinată de factori exteriori nouă. Şi putem să descoperim folosind propriul corp dimensiunile chakrelor. Stăm în picioare şi punem întrebarea dacă o anume chakra funcţionează corespunzător, închidem ochii şi ne relaxăm. Corpul ne va indica, prin mişcarea lentă, sensul în care funcţionează chakra. Pentru a acţiona mai apoi în sensul îmbunăturii sectorului din viaţă deficitar. Oarecum la fel ca la diagramele cu cercul vieţii.

Aceste măsurători ne dau o imagine de ansamblu. Valorile sunt fluctuante depinzând mai ales de starea noastră de moment. Însă diferenţele mari între o chakra sau alta ne oferă o direcţie. O alternativă la confuzia creată de emoţiile mai puţin înţelese. Se pot explora pe perioade lungi de timp diferite stări sufleteşti cu alte metode însă dacă ştim oarecum cam pe unde ne aflăm putem să reparăm. Sau să ne concentrăm atenţia pe zonele cu deficit energetic.

Pentru că acolo unde privim se duce şi energia.

În mare, prima chakra ne dă posibilitatea să ne ancorăm în realitate şi să ne descurcăm material, a doua ne crează abilităţile cercului social şi ne duce la relaţii armonioase cu ceilalţi şi la relaţiile de cuplu. A treia chakra se ocupă în mare de voinţă și de modul cum ne propunem să avansăm în lume. A patra se referă la iubire şi  la modul cum privim lumea cu ochi de copii. A cincea ajută la comunicare şi de obicei cu cât este mai mare putem să ne ridicăm deasupra masei şi să ne facem auziţi de cât mai mulţi. Şi învăţăm să ascultăm.

A şasea este responsabilă cu tot ce ţine de spiritualitate. Credinţă, clar vedere… Chiar dacă nu suntem paranormali sau terapeuţi, chiar dacă nu avem nici un fel de capacităţi, o chakra a şasea bine dezvoltată indică o inteligenţă superioară şi intuiţie crescută. A şaptea chakra este asociată cu divinitatea. Pe aici se primesc energiile divine care fac să funcţioneze toate celelalte.

Deschiderea Chakrelor

Termenul de deschidere a chakrelor este utilizat în mai multe practici spirituale cu sensul de a creşte puterea interioară şi a evolua spiritual. Este o expresie care pentru cei cu probleme de sănătate poate crea confuzia că ele sunt închise sau nu există deloc. Atunci când sunt închise persoana are probleme grave de sănătate.

Închis, deschis, activat sau blocat în terapiile energetice aceste cuvinte sunt asimilate curgerii energiei. ele exprimă doar simbolic ceea ce se întâmplă cu adevărat în lumea invizibilă. Se spune că o chakra este închisă ca termen generic când funcţionează ceva mai lent. Ea nu are cum să se închidă de tot. Am dispărea ca fiinţă conştientă. Întotdeauna mai este o sămânţă de energie.

Aşa cum orice chakra emite un câmp aşa şi energia de la sursa trece permanent prin chakre şi le vindecă. Ele pot să fie ceva mai lente, să aducă prejudicii sănătăţii şi să se manifeste defectuos.

Atunci spunem că e blocată. 

Însă ca să o deschidem e nevoie mai întâi de purificarea biocâmpurilor, apoi de anihilarea legăturilor energetice din chakra cu alte persoane, entităţi sau situaţii din viaţă petrecute anterior şi de care ne simţim ataşaţi şi abia pe urmă putem vorbi de o mărire a capacităţii de procesare şi filtrare a energiilro care trec pri acea chakra.

Cu cât aceasta este mai bine aspectată, se roteşte corect, are culorile subtile mai clare şi funcţionează la parametri optimi, cu atât cantitatea şi calitatea energiilor sunt mai speciale. Evoluăm ca persoană, avem mai multe contacte cu ceilalţi şi ne dedicăm activităţilor spirituale.

Deschiderea chakrelor semnifică o funcţionare a întregului sistem energetic la o capacitate avansată, dincolo de starea bună de sănătate mentală şi fizică. Este o manifestare a Divinităţii pe pământ. Apar sincronicităţi şi evenimente benefice inexplicabile.

Majoritatea tehniclor de deschidere a chakrelor se referă în principal la creşterea vibraţiilor şi la dezvoltarea capacităţilor extrasensibile. unele sunt destinate unei anumite chakre… de exemplu ajna pentru a deveni clarvăzători. altele sunt mai generale şi implică participarea voită a persoanei în cauză.

Cele mai multe tehnici care au efectul implicit al măririi câmpurilor energetice şi deschiderii chakrelor sunt Inițierile

Nefiind destinate în mod explicit pentru această activitate ele deschid şi armonizează întregul sistem energetic, toate câmpurile, chakrele şi meridianele prin însăşi natura lor spirituală. În momentul când are loc o inițere, în reiki sau alt sistem ezoteric, sursa descarcă suficiente informaţii şi energii ca schimbările să se manifeste.

Alte metode de deschidere sunt cele prin care ne conectăm la divinitate şi le cerem să se manifeste (chakrele) în viaţa noastră la maximum de capacitate permisă în prezent în aşa fel încât să nu ne facem rău sau să accelerăm lecţiile. Se poate cere, pe intuiţie, când ne aflăm în starea alfa, în theta, sau atunci când medităm.

Există meditaţii special concepute să ne ajute să echilibrăm toate chakrele sau pentru fiecare în parte, există şi chakre secundare care sunt stârns legate de bună funcţionare a celor principale. De cele mai multe ori echilibrarea şi mărirea chakrelor au efecte imediate în starea de sănătate, ne echilibrează emoţional şi ne putem detaşa mai uşor de probleme.

Orice formă de ritual ezoteric, religios, bioenergetic măreşte biocâmpurile şi implicit calitatea funcţionării chakrelor. Ritualurile de vindecare sunt destinate reaşezării câmpurilor energetice în cele mai benefic mod.

Meditația pe Culori

Fiecare culoare reprezintă o frecvență specifică de energie pe care majoritatea dintre noi o folosim în viața de zi cu zi. Culorile obișnuite cu care se meditează pe chakre sunt… roșu, portocaliu (orange), galben,  verde, albastru, indigo, violet, în ordinea chakrelor.

ROGVAIV.

Un indiciu că o chakra este mai lentă sau funcționează defectuos este atunci când durează mai mult până când începe energia de culoarea corespunzătoare să ne patrundă. Este cel mai bun moment să continuăm. Lucrul cu acea culoare activează chakra.

Se pot alege și alte culori, ținând cont ca acestea se pot modifica ca aspect pe masură ce le vizualizăm și este foarte probabil să le percepem ca nuanțe diferite de ceea ce vedem cu ochii fizici. Sunt culori care doar în vizualizare apar. Ne creează un sentiment de împlinire căci le putem folosi ulterior în evoluția spirituală.

Meditația

  1. Așază-te într-o poziție confortabilă și efectuează exerciții de respirație (sau orice dorești) pentru a-ți focaliza mintea, pentru a te calma și a te pregăti pentru meditație.
  2. Această meditație poate fii efectuată după ce meditezi pe o anumită chakră: după ce termini, te poți extinde cu culoarea chakrei respective la nivelul întregului corp.
  3. Inspiră și intenționează să aduci in corpul tău  energie de o anumită culoare, cu fiecare respirație vizualizând-o din ce în ce mai intensă .
  4. Dacă ești la inceput în meditația pe culori, menține concentrarea  pentru două sau trei minute. Dacă senzația dată de culoare este plăcută, atunci poți să o ții mai mult.  Creșterea timpului de menținere a unei culori trebuie să fie confortabil și treptat.

Poți medita pe culoarea respectivă și atunci când aceasta se află în exteriorul tău, pentru a-i simți energia. Nu este întotdeauna necesar să absorbi o culoare, în special dacă de simți inconfortabil cu aceasta. Amintește-ți că dacă ceva îți dă un sentiment neplăcut sau negativ, atunci trebuie să te oprești și să îl elimini din programul tău de meditație.

Când termini cu această meditație, curăță-ți aura cu lumină albă, deoarece aceasta îți va echilibra toate culorile din aură. Lumina albă poate fi ușor de folosit. Este bună pentru curățarea aurei și echilibrarea energiilor. De asemenea, este minunată pentru protecție, însă în cantități moderate.

Când lumina albă este plasată în jurul unei persoane, aceasta devine o barieră în interacționarea cu ceilalți, deoarece lumina albă are proprietăți reflectorizante. Dacă dorești să fii lăsat în pace, atunci învăluie-te în lumină albă. Dacă te umpli cu lumină albă pe interior, atunci te împuternicești și protejezi, însă fără a deveni o barieră pentru ceilalți – în cazurile în care dorești interacțiune socială.

Beneficiile acestei meditații sunt abilitatea de a simți, direcționa și lucra cu energia colorată. Energia culorilor este excepțional de puternică. Fiecare culoare are energii unice, care acționează pentru a-ți aduce rezultatele specifice acesteia. Cel mai important obiectiv al acestei meditații este să simți culorile. Petrece ceva timp cu fiecare culoare, pentru a observa senzația pe care ți-o oferă. Care culoare îți dă un sentiment plăcut? Acestea sunt cele pe care le poți folosi cel mai mult în viața de zi cu zi.

Centrii energetici ai omului creează câmpurile energetice

Ei colectează energia specifică organelor interne, şi menţin starea de vitalitate în parametrii optimi. ei se pot activa sau dezactiva în funcţie de activităţile pe care le facem, în funcţie de sentimentele şi emoţiile noastre şi le putem menţine în echilibru fiind atenţi la noi înşine şi prin practici spirituale.

Fiecare din aceste chakre se pot activa/deschide şi la voinţă, prin tehnici de reiki sau în meditaţie. Sănătatea noastră depinde de funcţionarea optimă a lor.

MihaiB

Consiliere

Pentru Programări Sunați la 0723377860